Investeer in de film dankzij een belegging die tot 356% aftrekbaar is.

Tax Shelter

Het Tax Shelter-stelsel maakt deel uit van de fiscale maatregelen die de Belgische federale overheid heeft ingevoerd en ondersteunt. Het laat elke Belgische, winstgevende onderneming toe om haar belastbare basis te verlagen ten belope van maximaal 750.000 €, een onmiddellijk fiscaal voordeel te genieten en een financiële verrichting te realiseren die een hoge opbrengst garandeert.

Meer dan 5.000 Belgische ondernemingen hebben reeds een beroep gedaan op de Tax Shelter, ongeacht hun omvang en activiteitensector. Zij realiseren een financieel interessante verrichting en steunen op die manier ook Europese audiovisuele producties, die op hun beurt voor economische activiteit in België zorgen.

Berekeningstool

Om het optimaal bedrag voor een Tax Shelter-operatie te bepalen, is het noodzakelijk de «beweging van reserves» in te schatten in het jaar van de operatie.

  • Vrijstelling van 310% (aanslagjaar 2018) of 356% (aanslagjaar 2019)
  • Max. vrijstelling van 50% van de belastbare gereserveerde winst/jaar
  • Max. 750.000€ vrijstelling/bedrijf/jaar
  • Belegging van belastinggeld aan 9,92% (aanslagjaar 2018) en 9,86% (aanslagjaar 2019) netto
Het product ...
Onze knowhow ...
Filmografie ...
Documenten ...

Nieuw Aanvulling bij het Prospectus gepubliceerd op 4/12/2018 (zie Documenten). 2018-12-04

Eerste editie van de Brussels International Film Festival (BRIFF). 2018-06-20

Release van de film "Disobedience" van Sebastián Lelio. 2018-06-13

Release van de film "The extraordinary journey of the fakir" van Ken Scott. 2018-05-30

"Les confins du monde" van Guillaume Nicloux maakt deel uit de selectie 2018 van de 'Quinzaine des Réalisateurs' op het filmfestival van Cannes. 2018-04-17

2 door SCOPE ondersteunde films zijn kandidaat voor de César voor de beste buitenlandse film: ‘Noces’ van Stefan Streker en ‘L’échange des princesses’ van Marc Dugain. 2018-02-01WAARSCHUWING
Tax Shelter houdt een aantal risico’s in voor de investeerder, die toegelicht worden in onze prospectus. Op de omslag worden ze bondig opgesomd, terwijl ze vollediger beschreven worden op de pagina’s 14 en 22 van onze prospectus. De hervorming van de vennootschapsbelasting gaat in vanaf het aanslagjaar 2019. Het percentage van de vrijstelling op de Tax Shelter-investering gaat van 310% naar 356%. De normale belastingvoet zakt van 33,99% naar 29,58%.

Powered by creaxial